Όραμα

Από το 1979 που θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα η μετατροπή των ποδοσφαιρικών συλλόγων σε ΠΑΕ (Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες), παρατηρείται μια συνεχής μείωση των θεατών που παρακολουθούν τους αγώνες και ταυτόχρονη μείωση του ενδιαφέροντος αλλά και του αριθμού των φιλάθλων οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με τις ομάδες τους.

Η παρουσία ενός μεγαλομετόχου σε μια ΠΑΕ, κατόχου ενός ποσοστού μεγαλύτερου του 51% των μετοχών, με βασικό στόχο την επιχειρηματική δραστηριότητα και τελικά την είσπραξη χρημάτων από το ποδόσφαιρο, οδήγησε τις ανώνυμες εταιρίες σε αδυναμία εισροής χρημάτων από τους οπαδούς τους, καθώς ο εκάστοτε μεγαλομέτοχος είχε την αποκλειστική ευθύνη των στρατηγικών επιλογών και της οικονομικής πολιτικής της ομάδας, σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και προτεραιότητες.

Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές το φαινόμενο οι φίλαθλοι, εξαιτίας οικονομικών ή αγωνιστικών προβλημάτων της ομάδας τους, να χάνουν την εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση, να αποδίδουν, τις περισσότερες φορές δικαίως, όλες τις ευθύνες στο μεγαλομέτοχο και απλώς να απομακρύνονται από την ομάδα. Διαξιολογημένη μερικώς αντίδραση, ωστόσο με αυτό το σκεπτικό οι φίλαθλοι, άθελα τους, καταδίκαζαν ταυτοχρόνως και την ομάδα τους στην οικονομική και αγωνιστική απαξίωση καθώς δεν της προσέφεραν τους οικονομικούς πόρους που θα την καθιστούσαν ανταγωνιστική, οικονομικά και αγωνιστικά. Διότι σε τελική ανάλυση οι βασικοί πελάτες, που στην ουσία χρηματοδοτούν τις ομάδες αλλά και τις κάνουν ελκυστικές στους χορηγούς, στους διαφημιζόμενους και στην τηλεόραση, είναι οι ίδιοι οι φίλαθλοι.

Τα τελευταία 26 χρόνια ο ΑΡΗΣ αποτελεί ένα από τα κλασικά παραδείγματα αυτής της πορείας των ΠΑΕ. Ο ΑΡΗΣ, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες, σε ιστορία, φιλάθλους, και αγωνιστικά επιτεύγματα, τα προηγούμενα χρόνια βίωσε με το χειρότερο τρόπο την ενασχόληση με το ποδόσφαιρο ανθρώπων δίχως εμπειρία, δίχως ξεκάθαρες και διαφανείς επιδιώξεις, δίχως επιχειρηματικό προσανατολισμό, δίχως μεθοδικότητα, οι οποίοι με αδιαφάνεια χρέωσαν την ποδοσφαιρική ομάδα με περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ.

Μπροστά στην επερχόμενη οικονομική καταστροφή, οι φίλαθλοι του ΑΡΗ, πέρα από επιχειρηματικές πρακτικές αλλά με την αυτοθυσία και τη φλόγα των αφοσιωμένων φιλάθλων, αποφάσισαν να ενεργοποιηθούν. Με την παρέμβαση του ΑΣ ΑΡΗΣ και την ανάληψη της διοίκησης (ένα βήμα πριν οδηγηθεί λόγω χρεών ο ΑΡΗΣ σε πτώχευση), με την υπαγωγή της ΠΑΕ στις ρυθμίσεις του άρθρου 44 αλλά και τη συνεχή οικονομική συνεισφορά, οι φίλαθλοι του ΑΡΗ πέτυχαν να διασώσουν την ομάδα από την επερχόμενη οικονομική καταστροφή και τον αφανισμό.

Η οικονομική συνεισφορά των φιλάθλων είναι επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στον ΑΡΗ. Παρόλο όμως το συγκινητικό ενδιαφέρον, οι φίλαθλοι του ΑΡΗ, δεν ήταν διατεθειμένοι απλώς να εισφέρουν χρήματα σε αυτούς που θεωρούσαν υπεύθυνους για τα αδιέξοδα, δηλαδή τους «μεγαλομετόχους». Οι φίλαθλοι του ΑΡΗ ορθώς απαιτούσαν να διασφαλίσουν τις οικονομικές τους συνεισφορές, αποκτώντας φωνή και μετοχές. Ήλπιζαν ότι θα έχουν λόγο στην εκλογή της διοίκησης, στον τρόπο άσκησης της, για να εξασφαλίσουν όχι τα συμφέροντα των ιδιοκτητών αλλά την προάσπιση και πραγματοποίηση των δικών τους προσδοκιών και ονείρων.

Τώρα ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να επανεκτιμήσουμε και στον ΑΡΗ αλλά και σε όλη την Ελλάδα, τον ρόλο των ποδοσφαιρικών ομάδων και τις σχέσεις τους με την κοινωνία, τους φιλάθλους τους και την επιχειρηματικότητα.

Η Κοινωνία Μελών ΑΡΗ απαντάει στο αίτημα για «λαϊκή βάση» στην ΠΑΕ. ΑΡΗΣ, ένα αίτημα εναρμονισμένο με τη σύγχρονη προοπτική του ποδοσφαίρου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες αποφασιστικό και ουσιαστικό ρόλο. Η Κοινωνία Μελών ΑΡΗ αποτελεί αναγκαίο σημείο αναφοράς στην ελληνική επικράτεια σχετικά με τη συμμετοχή των φιλάθλων στην επιλογή της διοίκησης μιας ομάδας, τη συμμετοχή στη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων, τη λογοδοσία των διοικήσεων προς του φιλάθλους.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με τις κοινωνικές και συλλογικές φίλαθλες απαιτήσεις. Ταυτόχρονα αρχές και πρακτικές όπως του «ενεργού (φιλάθλου) καταναλωτή», πρέπει να έχουν εφαρμογή και στο ποδόσφαιρο, όπως σε κάθε άλλη αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα.

Οι απαιτήσεις συνεπώς του σύγχρονου ποδοσφαιρικού marketing και management, οι οποίες σπανίως τηρούνται από τους μεγαλομετόχους των ομάδων (ιδιαίτερα στην Ελλάδα), επιβάλουν:

· Ενθάρρυνση της συμμετοχής των φίλαθλων στη διοίκηση των ομάδων.
· Διαφάνεια και λογοδοσία των διοικήσεων των ομάδων προς τους φιλάθλους, σχετικά με τα οικονομικά των
ομάδων.
· Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής ώστε να ανταποκρίνονται οι τιμές των εισιτηρίων στις οικονομικές δυνατότητες
όλων των φιλάθλων.
· Ενθάρρυνση και προώθηση εμπορικών πολιτικών οι οποίες αντανακλούν και εκφράζουν ταυτοχρόνως τις ανάγκες
των οπαδών και τις επιχειρηματικές - εμπορικές επιδιώξεις.
· Προβολή και αξιοποίηση των ποδοσφαιριστών, ως κοινωνικά πρότυπα σε θέματα συμπεριφοράς και αθλητικής
συνείδησης.
· Απομάκρυνση της βίας, καταπολέμηση της ξενοφοβίας, επιστροφή της οικογένειας και των παιδιών στα γήπεδα.

 

Λέσχη Φίλων ΑΡΗ