Σκοπός της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ

Καταστατικοί σκοποί της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ, σύμφωνα και με το άρθρο 2 του Καταστατικού λειτουργίας του φορέα, είναι οι εξής:


1) Η διάδοση της ιστορίας και της συνεισφοράς του ΑΡΗ στα αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

2) Η ενδυνάμωση των δεσμών του ΑΡΗ με τους φιλάθλους και την τοπική κοινωνία.

3) Η ανάπτυξη εθελοντισμού και η δημιουργία ομάδων εργασίας για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΑΡΗ.

4) Η με κάθε νόμιμο τρόπο σύνδεση του σωματείου με το ιδιοκτησιακό καθεστώς οποιουδήποτε αθλητικού τμήματος του ΑΡΗ με νόμιμη υπόσταση, η οποία σε καμία περίπτωση δε θα αποσκοπεί στον προσπορισμό κέρδους για το σωματείο ή για τα μέλη του.


Η σύνδεση της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ με την ΠΑΕ ΑΡΗΣ περιλαμβάνει και την κατοχή σημαντικού ποσοστού μετοχών της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Σήμερα (Ιούνιος 2010) η Κοινωνία Μελών ΑΡΗ κατέχει το 29,181% των μετοχών της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, ποσοστό το οποίο καθιστά την ΚΜΑ μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Σε κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, η Κοινωνία Μελών ΑΡΗ συμμετέχει χρηματικά με τις συνδρομές των μελών της. Συνεπώς, είναι κρίσιμη και σημαντική η μεγέθυνση της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ καθώς και η οικονομική τακτοποίηση, μέσω της καταβολής της ετήσιας συνδρομής, των μελών της κάθε χρόνο.

Τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ εκλέγουν, μέσω μυστικής ψηφοφορίας, τόσο τη Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, όσο και τα 7 μέλη που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ. Υποψήφιοι τόσο για το ΔΣ της ΠΑΕ ΑΡΗΣ όσο και για το ΔΣ της ΚΜΑ μπορούν να είναι μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ (ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

Ωστόσο, όπως προκύπτει και από το καταστατικό, η δράση της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ είναι πολυσχιδής και πολυεπίπεδη  και εκτείνεται τόσο σε θέματα προβολής και προστασίας του ΑΡΗ όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.Ιστορικο λειτουργίας της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ

Από τη σκέψη...


Τον Ιούλιο του 2004, μεταβιβάζονται οι μετοχές της ΔΕΜΚΟ ΑΕ (που ανέρχονται περίπου στο 83% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ) σε 9 φυσικά πρόσωπα με απόφαση του Πρωτοδικείου. Τότε ξεκινάει και η σκέψη της Λαϊκής Βάσης, δηλαδή του διοικητικού και οικονομικού ελέγχου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ από τους φιλάθλους της ομάδας. Ο μοναδικός τρόπος (σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία) για να διασφαλιστεί η λειτουργία αυτού του μοντέλου διοίκησης είναι η ίδρυση ενός σωματείου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο οποίο θα μεταβιβαστούν οι μετοχές των 9 φυσικών προσώπων, και το οποίο θα μπορεί να διατηρεί το ποσοστό αυτό συμμετέχοντας στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ με τα χρήματα που συγκεντρώνει από τις συνδρομές των μελών του. Το Σωματείο αυτό θα είναι μελλοντικά η Κοινωνία Μελών ΑΡΗ (τότε Λέσχη Φίλων ΑΡΗ).

...στα πρώτα βήματα


Η προσπάθεια σωτηρίας εκφράστηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2006, τη στιγμή που η ομάδα διένυε μία από τις χειρότερες στιγμές της Ιστορίας της, με την ιδρυτική διακήρυξη της Λέσχης Φίλων ΑΡΗ.

1) Ιδρύεται με έδρα τη Θεσσαλονίκη σωματείο με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΑΡΗ». 2) ΣΚΟΠΟΣ του σωματείου είναι: α) η προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, β) η διάδοση της ιστορίας και της συνεισφοράς του ΑΡΗ στα αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα της χώρας, γ) η ενδυνάμωση των δεσμών της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΑΡΗ - φιλάθλων - τοπικής κοινωνίας, δ) η ανάπτυξη του εθελοντισμού και ε) η δημιουργία ομάδων εργασίας για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Οι προσπάθειες δύο χρόνων νομιμοποιήθηκαν και απέκτησαν υπόσταση στις 16/6/2006 "με την υπ' αριθμό 15716/06 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (εκούσια διακαιοδοσία) και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων με αριθμό ΑΜ 8049". Πρώτος Πρόεδρος της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ
(τότε Λέσχη Φίλων ΑΡΗ), ο Νικόλαος Βαλεργάκης του Εμμανουήλ (ΑΜΛ 017).


2006-07

Η πρώτη, έκτακτη, Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη ΔΣ έγινε στις 7 Ιανουαρίου 2007. Πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της Κοινωίας Μελών ΑΡΗ (τότε Λέσχη Φίλων ΑΡΗ) ο Νικόλαος Παπαδόπουλος του Γεωργίου (ΑΜΛ 002). Στην ίδια ΓΣ το σώμα της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ (τότε Λέσχη Φίλων ΑΡΗ) έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση του τότε Προέδρου Χαράλαμπου Σκόρδα του Θεοχάρη (ΑΜΛ 001). Μαζί του στο πρώτο εκλεγμένο, ουσιαστικά, ΔΣ της ΠΑΕ ΑΡΗΣ οι: Νικόλαος Βογιατζής του Σταύρου (ΑΜΛ 003), Αθανάσιος Αθανασιάδης του Σάββα (ΑΜΛ 004) και Στέφανος Γιώρης του Ιωάννη (ΑΜΛ 007).

2007-08


Το Μάιο του 2007 ήρθε το δεύτερο μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του στόχου. Τα 9 φυσικά πρόσωπα-μέτοχοι εκχώρησαν στη Λέσχη Φίλων ΑΡΗ το δικαίωμα εκπροσώπησής τους στις ΓΣ της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, δίνοντας στην Κοινωνία Μελών ΑΡΗ
(τότε Λέσχη Φίλων ΑΡΗ) δικαίωμα ψήφου σε ποσοστό περίπου 83%. Ακολούθησαν η τακτική ΓΣ και οι εκλογές για το ΔΣ της ΚΜΑ (τότε Λέσχη Φίλων ΑΡΗ), ένα μήνα αργότερα.

Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, το σώμα της ΚΜΑ (τότε Λέσχη Φίλων ΑΡΗ) συγκλήθηκε έκτακτα για τρίτη φορά και κλήθηκε να εγκρίνει ή να απορρίψει την πρόταση για την ανάληψη του management της ΠΑΕ ΑΡΗΣ από την εταιρία ONCE. Τα μέλη της ΚΜΑ (τότε Λέσχη Φίλων ΑΡΗ) υπερψήφισαν την πρόταση, υποχρεώνοντας τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ να υπογράψει τη συμφωνία, ωστόσο αυτή δεν ολοκληρώθηκε καθώς δεν υπογράφηκε από την ONCE.

2008-09

Η τέταρτη, τακτική ΓΣ έγινε τον Ιούνιο 2008 και τον ίδιο μήνα έγιναν και οι εκλογές για το ΔΣ της ΚΜΑ (τότε Λέσχη Φίλων ΑΡΗ).


Στις 25 Ιουλίου του 2008
, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με την απόφαση 1239/25-7-2008, "χορηγεί [..] άδειες στο σωματείο με την επωνυμία Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ
(τότε Λέσχη Φίλων ΑΡΗ) για την άσκηση όλως των δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από την ανάληψη μετοχών ποσοστού 28,738% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ".


2009-10

Μια απόφαση η οποία επέτρεψε στη ΚΜΑ (τότε Λέσχη Φίλων ΑΡΗ) να ολοκληρώσει, στις 15 Ιουνίου 2009, μεταβίβαση πακέτου μετοχών από τα 9 φυσικά πρόσωπα, να φτάσει να έχει στην κατοχή της το 26,096% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και να ψηφίζει στη ΓΣ των μετόχων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, μέσω και των πληρεξουσίων των φυσικών προσώπων για εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου τους, με συνολικό ποσοστό 57,904%.

Νωρίτερα είχαν προηγηθεί οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, για πρώτη φορά με περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια και με ψηφοφορία με κάλπη, στις οποίες συμμετείχαν 2.564 μέλη. Δεύτερος εκλεγμένος από το λαό Πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ ο Αθανάσιος Αθανασιάδης του Σάββα (ΑΜΛ 004). Μαζί του στο δεύτερο εκλεγμένο ΔΣ της ΠΑΕ ΑΡΗΣ οι: Αγαπητός Βαλογιώργης του Δημητρίου (ΑΜΛ 031), Θεμιστοκλής Μπεκιάρης του Αναστασίου (ΑΜΛ 006), Αντώνιος Ζαμπέτας του Χρηστάκη (ΑΜΛ 012), Δημήτριος Σαρρής του Νικολάου (ΑΜΛ 019) και Διαμαντής Τζαμπάζης του Δημόκριτου (ΑΜΛ 1170). Οι εκλογές για το ΔΣ της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ
(τότε Λέσχη Φίλων ΑΡΗ) έγιναν στις 30/6/2009.

Η περίοδος 2009-2010 ήταν η πιο δραστήρια της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ (τότε Λέσχη Φίλων ΑΡΗ), η οποία κινήθηκε σε βασικούς άξονες όπως ορίστηκαν από το πλάνο δράσης που καταρτίστηκε στην αρχή της περιόδου. Ξεχώρισαν οι ενέργειες του Νομικού Τμήματος, η παρουσία στην 74η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι επαφές με θεσμοθετημένους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό της περιόδου, μπορείτε να τον δείτε -> εδώ <-.

2010-11

Στην τακτική ΓΣ που έγινε τον Ιούνιο 2010, προτάθηκαν και εγκρίθηκαν τροποποιήσεις του Καταστατικού που προβλέπουν απόκτηση ιδιότητας σε επίτιμα μέλη, δικαίωμα μεταβολής της ετήσιας συνδρομής από το εκάστοτε ΔΣ, μεταβολή του χρόνου θητείας του ΔΣ σε διετή και κατάθεση των εκλογικών καταλόγων στην Εφορευτική Επιτροπή από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Τον Μάιο του 2011, σε μία έκτακτη συνέλευση στην οποία το απερχόμενο ΔΣ παρουσίασε τον απολογισμό του, το ΔΣ της Λέσχης Φίλων ΑΡΗ ανέφερε την οικονομική εξέλιξη της ΠΑΕ ΑΡΗΣ από το 2004 μέχρι σήμερα και οι υποψήφιοι για το ΔΣ της ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανέλυσαν το πλάνο τους στα μέλη της Λέσχης. Λίγες μέρες αργότερα, 3.418 μέλη επέλεξαν διά της ψήφου τους τη διοίκηση του ΑΡΗ για τη διετία 2011-2013. Το τρίτο εκλεγμένο ΔΣ της ΠΑΕ ΑΡΗΣ είναι: ο Αθανάσιος Αθανασιάδης (ΑΜΛ 004), ο Αγαπητός Βαλογιώργης (ΑΜΛ 031), ο Θεμιστοκλής Μπεκιάρης (ΑΜΛ 006), ο Αντώνιος Ζαμπέτας (ΑΜΛ 012), ο Δημήτριος Σαρρής (ΑΜΛ 019), ο Ηλίας Πόππης (ΑΜΛ 1630), ο Δημήτρης Παπαϊωάννου (ΑΜΛ 5500), ο Ορφανίδης Αναστάσιος (ΑΜΛ 3213) και ο Ευγενίου Ευστράτιος (ΑΜΛ 3126).

2011-12

Πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου στις 22 Ιουνίου 2011. Τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό της περιόδου, μπορείτε να τον δείτε -> εδώ <-.

 

Λέσχη Φίλων ΑΡΗ