11η Γενική Συνέλευση (Έκτακτη) 4 Μαΐου 2012

Η από 21/4/2012 επιστολή της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ προς την ΠΑΕ ΑΡΗΣ για την κατάθεση έγγραφης πρότασης μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης της τελευταίας βρίσκεται -> εδώ <-.


Την παρουσίαση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη ημέρα της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ θα τη βρείτε -> εδώ <-.