10η Γενική Συνέλευση (Έκτακτη) 22 Φεβρουαρίου 2012

text