9η Γενική Συνέλευση (Τακτική) 22 Ιουνίου 2011

Στην ένατη Γενική Συνέλευση, η οποία έγινε στις 22 Ιουνίου 2011, με θέματα Ημερήσιας Διατάξης:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και ψηφολεκτών
2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός ΔΣ Λέσχης Φίλων ΑΡΗ
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Τροποποίηση Καταστατικού
5. Προτάσεις μελών προς την τακτική Γενική Συνέλευση
6. Διακανονισμός οφειλών μη οικονομικά τακτοποιημένων μελών
7. Διάφορα θέματα
8. Ερωτήσεις-Επερωτήσεις

δόθηκε απαλλαγή από το σώμα στο ΔΣ της Λέσχης Φίλων ΑΡΗ και αποφασίσθηκε ο διακανονισμός των οφειλών μη οικονομικά τακτοποιημένων μελών με την καταβολή 10€ για κάθε έτος οφειλής (αντί για 100€) και 100€ για την τρέχουσα οικονομική χρονιά. Τοποθετήθηκε ο κ. Ηλιάδης, Πρόεδρος της Λέσχης Φίλων ΑΡΗ της περιόδου 2008-09 και εξιστόρησε τη διαδικασίας των εκλογών για την ανάδειξη του ΔΣ της ΠΑΕ ΑΡΗΣ το Μάιο του 2009. Το θέμα της τροποποίησης του Καταστατικού δεν συζητήθηκε καθώς δεν υπήρχε η απαιτούμενη πλειοψηφία.