7η Γενική Συνέλευση (Τακτική) 9 Ιουνίου 2010

Κύριο θέμα της 7ης (Τακτικής) Γενικής Συνέλευσης ήταν τόσο η εκ νέου τροποποίηση του Καταστατικού όσο και η ενημέρωση των μελών για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ από τον Πρόεδρο της ΠΑΕ.

Η τροποποίηση Καταστατικού επέκτεινε τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου στα δύο χρόνια και η δυνατότητα ρύθμισης της εγγραφής και ετήσιας συνδρομής από αυτό, η θέσπιση της ιδιότητας του "επίτιμου μέλους" και τροποποιήθηκε ο τρόπος ελέγχου και παράδοσης των εκλογικών καταλόγων στην Εφορευτική Επιτροπή.