4η Γενική Συνέλευση (Τακτική) 23 Ιουνίου 2008

Η τέταρτη (Τακτική) Γενική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2008, με συμμετοχή περίπου 1.000 μελών της Λέσχης Φίλων ΑΡΗ.