3η Γενική Συνέλευση (Έκτακτη) 18 Ιουλίου 2007

Τα μέλη της Λέσχης Φίλων ΑΡΗ συγκλήθηκαν έκτακτα, για τρίτη φορά στις 18 Ιουλίου 2007 για να αποφασίσουν την ανάθεση ή όχι του management της ΠΑΕ ΑΡΗΣ στην εταιρία ONCE, στην οποία θα συμμετείχαν οι κ.κ. Σκόρδας Χαράλαμπος, Κόντης Ιωάννης, Manel Ferrer, Eric Judkieviz με ποσοστό 25% έκαστος. Η πρόταση προέβλεπε:

-    5ετή συμφωνία κατά την οποία το 60% των κερδών της εταιρίας θα πηγαίνει στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ ενώ το 40% των κερδών στην ίδια την εταιρία.
-    Δικαίωμα επέκτασης της συνεργασίας και πριν τη λήξη της
-    Δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και πριν τη λήξη της
-    Ανάληψη πάσης φύσεως εμπορικών δικαιοπραξιών, χορηγιών, διαφημιστικών και τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αλλά και εμπορικών δραστηριοτήτων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Θα εξαιρούνται η νόμιμη εκπροσώπηση και η συμμετοχή σε κάθε είδους οργανώσεις μη εμπορικού χαρακτήρα.

Τα μέλη της Λέσχης Φίλων ΑΡΗ έδωσαν στον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ το 'πράσινο φως' για την υπογραφή της συμφωνίας.


*** Πρέπει να σημειωθεί ότι η συμφωνία τελικά δεν υπογράφηκε ποτέ από την εταιρία ONCE.