2η Γενική Συνέλευση (Τακτική) 20 Ιουνίου 2007

Η δεύτερη Γενική Συνέλευση της Λέσχης Φίλων ΑΡΗ έλαβε χώρα στις 20 Ιουνίου 2007..