Αρχές Λειτουργίας

arxes-leitourgias


Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ πραγματοποιείται κάθε χρόνο το μήνα Ιούνιο. Στη ΓΣ της ΚΜΑ το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή παρουσιάζουν το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό αντίστοιχα, οι οποίοι τίθενται στο Σώμα προς έγκριση. Οποιοδήποτε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος έχει το δικαίωμα, μέχρι την ανάγνωση του οικονομικού απολογισμού, να υποβάλλει στο Προεδρείο της ΓΣ κάθε θέμα που θεωρεί σκόπιμο να αναφερθεί στο σώμα. Επίσης, στη ΓΣ γίνεται η παρουσίαση των υποψηφίων για το ΔΣ της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ της επόμενης περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ το ΔΣ της ΠΑΕ ΑΡΗΣ παρουσιάζει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό της περιόδου, απαντά σε ερωτήματα και περιγράφει τους στόχους της επόμενης περιόδου.

Όταν η Γενική Συνέλευση συμπίπτει με τις διαδικασίες εκλογής Διοίκησης της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, τα υποψήφια σχήματα παρουσιάζουν στη Γενική Συνέλευση της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ, το όραμα και το πλάνο δράσης τους. Η Κοινωνία Μελών ΑΡΗ ελέγχει, αξιολογεί και εκλέγει, μέσω μυστικής ψηφοφορίας, τη Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Η θητεία του ΔΣ της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ και της ΠΑΕ ΑΡΗΣ είναι διετής.


Αρχαιρεσίες

Όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής με μια ψήφο στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησης τόσο της ΚΜΑ όσο και της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, οι οποίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Μέλη εκτός Θεσσαλονίκης μπορούν να ψηφίζουν με συστημένη επιστολή αρκεί να γνωστοποιήσουν έγκαιρα την επιθυμία τους.

 

Λέσχη Φίλων ΑΡΗ